Bondsnieuws
Verenigingsnieuws
Regio en Commissie nieuws
Vergroot
100% 120% 150%
Bowls adressen
Marker instructie bij het NK Singles set systeem
Trial ends
Er worden elke wedstrijd 2 trial ends gespeeld. Elke speler speelt in elk trial end 2 bowls (om beurten 1 bowl gooien). De marker verwijdert de gespeelde bowl voordat de andere speler zijn bowl gooit. De trial ends geven GEEN punten. Na het tweede trial end begint de wedstrijd. Ook in het eerste end tellen alle punten. Wordt de jack tijdens een trial end verplaatst, dan moet de jack weer worden teruggelegd.

Dead ends
Dead ends worden NIET geschreven.

De sets
In de voorronde en bij de knock-out ronde(s) bestaat een set uit 7 ends. Bij de laatste drie wedstrijd¬ronden om de 1e t/m de 8e plaats bestaat een set uit 9 ends.

De winnaar van de toss bepaalt wie begint.
De winnaar van de eerste set begint de tweede set.
Mocht de eerste set gelijk zijn geëindigd, dan begint de speler die als laatste een end heeft gewonnen.

Elke set geeft bij winst 1 punt. Een gelijk spel geeft een halve punt.
Als het aantal punten na 2 sets gelijk is, wordt een “best of 3 ends” tie-break gespeeld (de regel geld niet voor de voorrondes, d.w.z. de poulefase)

Bij de knock-out rondes moet iedere set geheel worden uitgespeeld i.v.m. het bepalen van de eindrangschikking van de verliezers. Bij de laatste drie wedstrijdronden om de 1e t/m de 8e plaats wordt een set beëindigd zodra een tegenstander bij achterstand in een set niet meer gelijk kan komen.

Een gelijk spel in een end (als onduidelijk is welke bowl de scorende is) moet worden geschreven als 0 – 0.

De Tie-break
In de voorronden word er geen tiebreak gespeeld.
In de tie-break telt het aantal gescoorde bowls.
Winnaar van de tie-break is de speler met het hoogste aantal shots nadat het derde end is gespeeld.
De tie-break wordt niet uitgespeeld als op een bepaald moment, het onmogelijk is voor een van de spelers om gelijk te spelen of te winnen.
Is na het derde end het aantal shots gelijk, dan wordt er doorgespeeld totdat er naar een volgend end een winnaar is.

In eerste, vierde en volgende end van de tie-break wordt er getost. De winnaar van de toss bepaald wie er begint. In het tweede en derde end van de tie-break begint de winnaar van het vorige end.

De overige regels voor de marker zijn ongewijzigd.

Taken van de marker
1. De marker moet tijdens een end:
• de jack centreren;
• nagaan of de jack, nadat die is gecentreerd, op minstens 23 meter van de matlijn ligt;
• een jack die op minder dan 2 meter van de voorste ditch tot stilstand komt plaatsen op de stip, 2 meter voor de ditch;
• aan de zijkant van de rink achter de jack staan en daarbij de head vrijhouden;
• elke specifieke vraag over de situatie van de head, die gesteld wordt door de speler die in het bezit is van de rink, beantwoorden;
• wanneer hierom wordt gevraagd, aan de speler die in het bezit is van de rink de positie van de jack aangeven;
• wanneer hierom wordt gevraagd, aan de speler die in het bezit is van de rink aangeven welke bowl of bowls volgens hem als shot tellen;
• indien daartoe gemachtigd door de toezichthoudende instantie, aan de toeschouwers tonen (door middel van lollipops, spaantjes, of een andere geschikte methode) aan welke speler de bowl of bowls behoren, die naar de mening van de marker als shot tellen;
• alle touchers merken, en markeringen van non-touchers verwijderen zodra zij tot stilstand zijn gekomen;
• alle dead bowls verwijderen van de rink waarop gespeeld wordt;
• de positie van de jack en eventuele touchers in de ditch aangeven, zoals omschreven in regels 24.4 en 29 (outdoor);
• geen jack of bowls verplaatsen of doen verplaatsen, voordat de spelers zijn overeengekomen hoeveel shots er zijn behaald;
• ieder betwist shot meten als één van beide spelers hierom vraagt. Als de spelers geen genoegen nemen met de beslissing van de marker, of als de marker dat zelf wenselijk acht, moet deze de umpire vragen om te meten. Als de toezichthoudende instantie geen umpire heeft benoemd moet de marker een bekwame, onpartijdige persoon kiezen om als umpire te fungeren. De beslissing van de umpire is onherroepelijk.
2. De marker moet aan het einde van ieder end:
• de score op de scorekaart noteren en de scoreborden (laten) bijwerken;
• de spelers op de hoogte houden van de opeenvolgende totale scores;
• zonodig de voetmat, die in het voorgaande end werd gebruikt, van de rink verwijderen.
3. Als de wedstrijd is afgelopen moet de marker zich ervan verzekeren dat:
• op de scorekaart de namen en de handtekeningen van de spelers zijn vermeld;
• op de scorekaart het tijdstip waarop de wedstrijd werd beëindigd is aangegeven;
• de scorekaart wordt overhandigd aan de wedstrijdleiding in overeenstem¬ming met het wedstrijdreglement.

Bowls agenda
Magazine
Bowlsplaats. van spelers voor spelers.
Nederlandse Kampioenschappen
Adverteerders
Links
Lotto heeft de meeste winnaars
World Bowls
European Bowls Union
Instituut Sportrecht
Bowls Dutch Open
Foto's