VSU: Meer geld en minder regels

Minder regelgeving én meer waardering voor het vrijwilligerswerk in de sport, dat is al lang een wens van de sportverenigingen en de Vereniging Sport Utrecht. Het college is vandaag akkoord gegaan met een nieuwe subsidieregeling voor sportverenigingen die hieraan voldoet. Om de nieuwe regeling mogelijk te maken, heeft de gemeente onlangs het budget van de subsidieregeling bijna verdubbeld, naar € 450.000,-. In het collegeprogramma is opgenomen dat sportverenigingen en vrijwilligers meer ondersteuning krijgen en dat overbodige regels waaraan zij moeten voldoen, worden geschrapt. Wethouder Sport Harm Janssen is tevreden en trots op de nieuwe subsidieregeling voor de sportverenigingen: "De nieuwe regeling is eenvoudig en interessant voor de sportverenigingen, zeker nu er extra geld voor de regeling is gekomen. Mijn waardering voor het vele vrijwilligerswerk in de sport wordt op deze manier vertaald in extra geld zonder voorwaarden vooraf. Ook zijn er door de regeling extra kansen voor het sporten voor gehandicapten. Dit past goed binnen het gemeentelijk sportbeleid. Ik ga er dan ook vanuit dat veel verenigingen gebruik gaan maken van de nieuwe subsidiemogelijkheid." De nieuwe subsidieregeling houdt in dat een sportvereniging voor elk lid vanaf januari 2009 een subsidiebedrag krijgt. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door de prioriteit die de gemeente geeft aan de leeftijdsgroep. Voor 'senioren' (24 tot 55 jaar) geldt het basisbedrag, voor 'kinderen' (tot 15 jaar) en 'ouderen' (55 +) het dubbele basisbedrag en voor 'jongeren' (15 tot 24 jaar) vier keer het basisbedrag. Voor mensen met een functiebeperking (lichamelijk, verstandelijk of psychisch) verleent de gemeente een bedrag van 25 keer het basisbedrag. De gemeente wil hiermee stimuleren dat meer sportverenigingen een sportaanbod voor deze groep opzetten. Op basis van de huidige gegevens over de ledenaantallen bedraagt het basisbedrag ongeveer € 4,-. Het werkelijke bedrag kan pas bepaald worden als alle aanvragen op 1 oktober a.s. door de sportverenigingen zijn ingediend.

De sportverenigingen en de Vereniging Sport Utrecht (VSU) vonden de huidige regeling soms te ingewikkeld en mede daarom maakten zij er onvoldoende gebruik van. De VSU is enthousiast over de nieuwe regeling en ook op de manier waarop die tot stand is gekomen, namelijk in samenspraak met de VSU. Dit heeft de VSU in een brief aan het college kenbaar gemaakt.


 Bron: Sportfacilities & Media BV