Een andere penningmeester dan verwacht
Tijdens de Algemene leden vergadering is er een bestuur gekozen waarin ook Mw. Vroman was gekozen als bestuurslid. Het lag in de bedoeling dat Mw. Vroman de penningen zou gaan beheren. Helaas is dit op een later tijdstip niet doorgegaan, om persoonlijke redenen kon Mw. Vroman niet de tijd vrijmake die nodig is voor het penningmeesterschap. Dit werd door het bestuur betreurd maar geaccepteerd. Dhr. Ton Harte maakt na de ALV deel uit van het bondsbestuur als bestuurslid en heeft te kennen gegeven dat hij het penningmeesterschap op zich wil nemen. Ton heeft een boekhoudkundige achtergrond en is nu bezig om de taken van de vorige penningmeester over te nemen. Mw. Anneke Dorrenboom heeft de vrijgekomen plaats ingenomen. Bij de ALV in oktober zal haar voordracht als bestuurslid plaatsvinden.