Contact met de bond via uw club bestuur
Het is de intentie van de bond ,om de verenigingen directer betrokken te laten zijn bij alles wat er gebeurt en wat er gedaan wordt. Om daar een goede structuur in aan te brengen is het noodzaak dat de vereniging de spreekbuis wordt van de bowlsspeler.
Tot op heden wordt er door diverse spelers direct via mail, brief of telefoon contact gezocht met het bondsbestuur of haar commissies, om antwoord te krijgen op prangende vragen. Deze zullen vanaf heden niet meer beantwoord worden. Spelers die vragen hebben aan het bondsbestuur, worden verzocht om dit via het bestuur van hun club te doen. Op deze manier worden de clubs meer betrokken bij wat er leeft bij hun leden en wordt de communicatie over deze vragen beter gestructureerd.

Dus: indien er vanaf heden, door spelers, vragen gedeponeerd worden bij het bondsbestuur of een van haar commissies, zal de verzender als reactie te horen krijgen dat hij de vraag via de club zal behoren te stellen.