Enquete NIOBB
Zoals u weet kon het enqueteformulier in het laatste Bowls Magazine tot 15 november j.l. worden ingeleverd. Vele lezers hebben hieraan nog gehoor gegeven. We zullen op een later tijdstip de uitslag met de conclusies van deze enquete bekend maken.
De winnaars van de kadobonnen zijn in ieder geval wel bekend.

Bij loting zijn de gelukkigen geworden:

a. Dhr. Wim van Belzen te Almere
b. Dhr. Jaap Klijnsma te Haarlem
c. Fam. de Geus te Oud-Beijerland
d. Dhr. Jan Boersbroek te Nijmegen
e. Mevr. Nel Braam te Vogelenzang.

Van harte gefeliciteerd, de kadobon zal worden toegezonden.

Het NIOBB bestuur.