Bestuurswisseling NIOBB
Het bondsbestuur, sinds de ALV van 3 november j.l. in functie, ontving deze week bericht van de eerste tegenvaller.
Door persoonlijke omstandigheden heeft Hannie Vroman zich teruggetrokken als penningmeester.

Het bondsbestuur heeft in de vergadering van zaterdag 17 november j.l. volgens de Statuten art. 11, punt 3 b en volgens art. 4 van het huishoudelijk reglement, de heer Ton Harte bereid gevonden en benoemd in de functie van penningmeester a.i. tot aan de ALV van komend voorjaar.

Als algemeen bestuurslid scheidsrechterszaken - co÷rdinator umpirecommissie is Anneke Dorrenboom bereid deze functie te bekleden tot aan de ALV van komend voorjaar. Ook zij is benoemd door het bondsbestuur.

De bondsbestuursleden zijn te bereiken via het secretariaat van de NIOBB.

Namens het bondsbestuur NIOBB
Rita Schrijber, secretaris