Mutaties ledenadministratie
Mutaties voor de ledenadminstratie van de verenigingen moeten gericht worden aan het secretariaat, liefst per e-mail.

e-mailadres: secretariaat@niobb.nl.

Postadres: NIOBB secretariaat , Postbus 206, 2060 AE Bloemendaal.