Koninklijke onderscheiding voor bestuurder Het Groene Vlak
Op vrijdag 27 april j.l. was het een bijzondere dag in het leven van ons bowlslid Dhr. Jaap van der Veer. Hem werd de Koninklijke onderscheiding toegekend van Lid in de orde van Oranje Nassau.
Deze onderscheiding werd hem opgespeld door de Burgermeester van Den Helder Mevr. Geke Faber. In haar toespraak memoreerde Mevr. Faber dat Dhr. Jaap van der Veer voor deze onderscheiding was voorgedragen vanwege zijn grote inzet voor de Helderse gemeenschap, met name op het gebied van (ouderen) sport en welzijn. L.B.I.V. "Het Groene Vlak" werd onder zijn bezielende leiding opgericht in 1990 en hij was tevens de eerste voorzitter van de vereniging. Zijn kennis van deze sport, en vooral de enthousiaste wijze waaop hij deze kennis overbracht aan de leden, zorgde ervoor dat "Het Groene Vlak" uitgroeide tot een bloeiende vereniging waar wekelijks met veel plezier en inzet wordt gespeeld. Het oprichten van L.B.I.V. "Het Groene Vlak" mag uniek worden genoemd omdat deze sport in Nederland nog in de kinderschoenen stond, en onze vereniging derhalve tot de oudste van Nederland behoort.
Wij zijn er trots op dat "onze Jaap" zich niet heeft beperkt tot het oprichten van onze Bowls-club maar ook, vooral in de beginjaren, heel veel tijd heeft gestoken in het promoten van de bowls-sport in de provincie Noord-Holland.