Bondsnieuws
Verenigingsnieuws
Regio en Commissie nieuws
Vergroot
100% 120% 150%
Bowls adressen
Infobulletin nr1 2012
Infobulletin nr. 1 – maart 2012

Dit is het 1e infobulletin van uw NIOBB bestuur van dit jaar. Het bondsbestuur, nog steeds onderbezet, heeft haar uiterste best gedaan alle zaken, die van belang zijn zo goed mogelijk te begeleiden en af te ronden. De heer Peter Snel, voorzitter van E.H.B.V., de 1e Halderbergse Bowls Vereniging, die zich spontaan meldde op de ALV van 19 november j.l., heeft vanaf die datum op a.i. basis de vergaderingen van het bestuur bijgewoond en is zich goed aan het inlezen. De portefeuille p.r. spreekt hem aan, tevens heeft hij de coördinatie voortgang nieuwe website op zich genomen in samenwerking met onze webmaster, Wouter Meyboom.

De leden van de sollicitatiecommissie hebben zijn kandidatuur unaniem goedgekeurd, zodat bij de eerstvolgende ALV op 2 juni a.s. dhr. Peter Snel officieel ,met goedvinden van de leden, zal worden benoemd in het bondsbestuur.

Bijeenkomst regiobesturen.

In vervolg op de goede bijeenkomst het afgelopen najaar met de regiobesturen zal 12 april a.s. weer een bijeenkomst zijn. Hierbij zal een bespreking plaatsvinden over aanstelling vertrouwenspersoon seksuele intimidatie, u als vereniging bent daarover reeds ingelicht, tevens wordt de verandering in subsidiemogelijkheden besproken. Toelichting bij deze bijeenkomst zal worden gegeven door onze accountmanager van het NOC*NSF, mevr. Sanne van Til. Wij zullen de regiobesturen vragen over de volgende onderwerpen met u hierna contact op te nemen.

Contacten NOC*NSF.

Protocol seksuele intimidatie, NOC*NSF.
Aan dit protocol, opgesteld door het NOC*NSF, zal de NIOBB ook (helaas) moeten voldoen.
Het inachtneming van de privacywetgeving heeft het NOC*NSF een protocol voor sportbonden opgesteld. Hierbij komt een landelijk register ter registratie van personen, die zich in het verleden In de sport hebben schuldig gemaakt aan dergelijke praktijken. Gezien het belang van dit onderwerp heeft het NOC*NSF bij de subsidievoorwaarden opgenomen dat de aangesloten sportbonden dit protocol moeten invoeren en een vertrouwenspersoon dienen aan te stellen. Hiertoe hebben we bij uw vereniging reeds een oproep neergelegd. Deze persoon zal een korte cursus volgen bij het NOC*NSF. Deelname hieraan is kosteloos. Lieve mensen, we hebben nog geen aanmelding ontvangen, helpt het bondsbestuur hieraan te kunnen voldoen. We rekenen op U!

Subsidiemogelijkheden 2012.

Tot 2011 was het mogelijk als sportbond voor projecten op het gebied van de breedtesport een subsidie aan te vragen , ook de NIOBB heeft hiervan nog gebruik gemaakt.
Echter de minister heeft besloten de subsidies via de Gemeenten te honoreren. Subsidie dient dan ook door de lokale verenigingen bij hun Gemeente te worden aangevraagd. De kans is groter een subsidie te verkrijgen als u met andere verenigingen een project indient. Aangezien de NIOBB inmiddels goede contacten heeft met de korfbalbond is misschien samenwerking in uw gemeente met een plaatselijke korfbalvereniging mogelijk. Ook op de ALV van 2 juni a.s. zal hier over gesproken worden. De aanvraag termijn voor dit jaar sluit helaas 15 juni a.s., zodat wachten tot de ALV om u uitleg te geven te kort dag is.
Mocht u op welke manier dan ook problemen hebben om in contact met de verantwoordelijke wethouder en/of ambtenaar te komen neem dan contact op met het bestuur. Wij gaan dan na op welke manier wij u kunnen ondersteunen.

Topsport.

Gezien de reacties van verschillende kleine bonden bij het NOC*NSF over hun visie m.b.t. topsport heeft het NOC*NSF een heroverweging gemaakt. U weet, als NIOBB was ons de status topsport organisatie ontnomen. Na deze heroverweging van het NOC*NSF, waarvoor wij werkelijk alles over het programma topsport , wat door ons wordt gevolgd via World Bowls, moesten aandragen, is het ons gelukt de status van topsportbond mogelijk te heroveren!
Wat het financieel zal inhouden, lees subsidie, zal nog moeten worden afgewacht. Voor het verkrijgen van deze subsidie moeten we wel aan vele voorwaarden voldoen. Het zou fijn zijn als een werkgroep Topsport wordt gevormd, die daarmee aan de slag gaat.

Samenwerking organisatiebureau Moonen Sport & Leisure.

Op advies van het NOC*NSF heeft dit bureau, gespecialiseerd in het aanvragen van subsidies, contact gezocht met ons. Op basis van no cure no pay zal zij zich inzetten diverse fondsen te werven.

Organisatie NK’s. Indoor.

Het is gebleken, dat de organisatie van de NK’s door de Werkgroep Indoor in het land een groot succes is, de inschrijvingen zijn beduidend hoger. Wel valt op, dat dit zich toespitst op de plaats waar het NK wordt gehouden, zoals laatstelijk het NK dames/heren pairs te Breda, waarbij een herenteam van BC Oud-Beijerland ook nog eens kampioen werd. Niettemin een bemoedigende ontwikkeling, de echte diehards zijn altijd wel aanwezig, daarom juist van deze heren een prachtig resultaat.

Outdoor.

De Werkgroep Outdoor heeft de data bepaald van de NK’s, die worden gehouden op de green aan de Zomervaart te Haarlem. Hierbij is het helaas nog niet mogelijk elders een NK te organiseren bij gebrek aan accommodatie. Wel jammer, met een 2-baans rink in Best ,echter aldaar een NK te houden zou te veel tijd vergen. Het bestuur doet alle mogelijke moeite de buiten accommodaties uit te breiden .
Data NK’s Outdoor.
2 – 3 - 9 juni NK mixed pairs
23 – 24 – 30 juni – 1 juli NK singles
7 – 8 – 14 juli NK pairs
4 – 5 – 11 augustus NK triples
15 – 16 – 22 september NK fours

Opleidingen

Het is u bekend, dat de heer John Bell, coach uit Engeland met John Ros de
Seminar coaching en training hebben gehouden in januari j.l. te Haarlem, Nijmegen met Breda.
De bijeenkomsten werden goed bezocht en verdient zeker vervolg. Binnenkort zal het secretariaat inventariseren wie van de deelgenomen cursisten de vervolgcursus wil volgen, u zult hiervan bericht ontvangen. Het boek Bowls, geschreven door John Bell, met de daarbij behorende DVD, is inmiddels uitgereikt aan die verenigingen, die met hun spelers aanwezig waren bij het NK te Breda. De andere verenigingen zullen bij het NK triples te Enschede deze bescheiden ontvangen. Verenigingen, die niet vertegenwoordigd zijn bij de NK’s zullen de stukken bij de ALV of per post ontvangen.

Door het verspreiden van de NK’s is gebleken, dat we een gebrek hebben aan scheidsrechters. Daarom zal er in het najaar weer een opleiding worden gestart. Mogelijk kunt U nu al binnen uw vereniging zoeken naar geschikte kandidaten. Ook voor handhaving van spelregelkennis binnen de verenigingen is het wenselijk, dat elke vereniging minimaal een goed geďnstrueerde scheidsrechter heeft. U hoort zo spoedig mogelijk wanneer de opleiding gegeven zal worden.

1e Dutch Open toernooi mei 2012.

De stichting City Bowls Haarlem organiseert onder auspiciën van de NIOBB van 6 tot 11 mei 2012 het 1e Dutch Open toernooi, met geweldige teams. Het belooft een wereldprimeur te worden! Moedig uw leden aan eens een dagje Haarlem te bezoeken, een betere gelegenheid is niet mogelijk bowls op wereldniveau te zien. De toegang is gratis.
De organisatie beschikt over een website: www.bowls-dutch-open.nl. Daar kunt u het wedstrijdprogramma en alle informatie over het toernooi vinden. De NIOBB is er trots op
dat we een dergelijk toernooi kunnen en van World Bowls mogen organiseren. De leden van de stichting met hun vrijwilligers zijn op dit moment dagelijks aan het werk dit toernooi tot een groot succes te maken, dus laat u van uw beste kant zien op de green aan de Zomervaart en moedig onze Nederlandse deelnemers aan.
Nederland is vertegenwoordigd met 2 teams, bestaande uit:
a. Andy Docter, Ralph de Rooij, Guurtje Copier en Ineke Nagtegaal.
b. Willem Lodewijkx, Sander Dolieslager, Esther de Groot en Saskia Schaft.

Samenwerking andere bonden, m.n. Korfbalbond.

De contacten met de NJBB hebben na onze laatste informatie aan u, zijn onveranderd summier. We spreken ook niet meer van een clustervorming, ook het NOC*NSF komt wat dat betreft terug op haar schreden. Wel is het zaak een goede samenwerking op te bouwen, waartoe onze voorzitter, Jan Lenselink, inmiddels goede contacten heeft met de korfbalbond. Een intentieverklaring tot samenwerking zal op de ALV van 2 juni a.s. aan u worden voorgelegd, waarna na goedkeuring, verdere ontwikkelingen tot samenwerking met deze bond kunnen worden uitgebreid.

Verenigingsactiviteiten.

BC Wood – Apeldoorn.
In Apeldoorn is onder de scholen een competitie aan de gang wie de sportiefste leerling is.
BC Woods is benaderd hiervoor een volledig bowls programma te verzorgen in het complete sportprogramma. Een geweldig resultaat bowls ook bij jongeren onder de aandacht te brengen. In samenwerking met de KSG-school te Apeldoorn en met dagblad de Stentor is een volledige competitie samengesteld, de sportambtenaar is zeer enthousiast over bowls en overweegt zelfs bowls in de sportlessen op te nemen. We horen er meer van.

Vanuit de diverse clubbladen, die wij ontvingen, blijkt maar weer hoeveel activiteiten in de vorm van toernooien, competities er worden gehouden. Ook ontvingen wij leuke krantenartikelen o.a. van
Stouw-End met hun oudste leden, de fam. van der Zwaag, 92 jaar! en een leuk artikel over BV Haaksbergen ter promotie. BV Oud-Beijerland deed in haar clubblad zeer actueel verslag van de NK pairs heren, waarbij hun herenteam Nederlands Kampioen werd, klasse!

Algemene Ledenvergadering zaterdag 2 juni 2012

Wij attenderen u nog op de Algemene Ledenvergadering te houden op zaterdag 2 juni a.s,
In AC de Meern – Meerndijk 59 – te De Meern, aanvang 10.30 uur. De agenda zal u worden toegezonden.

Wij hopen met deze informatie u wat meer over de activiteiten van het NIOBB bestuur geďnformeerd te hebben en u te attenderen op zaken, die spelen.

Wij wijzen u op de website, www.niobb.nl, we blijven ons best doen zo veel mogelijk informatie, die voor u van belang is, op de site te plaatsen. Verder kunt u met uw vragen altijd terecht bij het secretariaat, e-mail: secretariaat@niobb.nl.


Bloemendaal, 31 maart 2012
Het NIOBB bestuur
Bowls agenda
Magazine
Bowlsplaats. van spelers voor spelers.
Nederlandse Kampioenschappen
Adverteerders
Links
Lotto heeft de meeste winnaars
World Bowls
European Bowls Union
Instituut Sportrecht
Bowls Dutch Open
Foto's