Bondsnieuws
Verenigingsnieuws
Regio en Commissie nieuws
Vergroot
100% 120% 150%
Bowls adressen
Algemene ledenvergadering 28 mei 2011 te De Meern
Het is ons een genoegen u mede te delen, dat per 28 mei j.l. de NIOBB weer een nieuw definitief bestuur heeft.

Nieuw Bestuur.
Op voorstel van de sollicitatiecommissie, welke is gevormd na afronding van de werkzaamheden Commissie Onderzoek Toekomst NIOBB, geleid door de heer Henk Slikker, (Sport &Zaken NOC*NSF - ) is besloten de ALV te adviseren de volgende kandidaten te benoemen:

Jan Lenselink : voorzitter
Rita Schrijber : secretaris
Ton Harte : tijdelijk in de functie van penningmeester tot het moment dat een andere
externe penningmeester is benoemd. De afd. Sport & Zaken heeft dit
nog niet afgerond.

Nieuwe Werkgroepen.

Ralph de Rooij : in de functie van voorzitter werkgroep Indoor NKs.
Frans Roberts : in de functie van wedstrijdleider Indoor
Corrie Windle : In de functie van voorzitter Outdoor NKs. Zij wordt geassisteerd
door de heer Theo Bellaart, Mevr. Betty Schiltman, Mevr. Rita Klasen
en Mevr. Mieke v. Raaphorst.

Genoemde personen werden unaniem gekozen .
Het bondsbestuur bestaat thans uit 3 leden, versterking wordt nog steeds gezocht. Hiertoe blijft de sollicitatiecommissie, t.w. de heren Joop v.d. Berg (BC Woods), Anton Belshof (BC Haaksbergen) en mevr. Corrie Windle (LBKB Ons Kinnehim) in functie.

Financieel jaarverslag 2010.
Na een roerige discussie is het verslag goedgekeurd, de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren P. Bolhaar en C.v. Raaphorst, heeft het bestuur decharge verleend.
Begroting 2011.
Aangezien er geen wijzigingen zijn opgetreden in de voorlopige begroting 2011, die op de ALV in november 2010 is gepresenteerd, werd tijdens deze vergadering de voorlopige begroting definitief vastgesteld.
Kascontrolecommissie.
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit de heren C. Burger (BCO) en de heer J.Schreutelkamp (BC Woods).


Organisatie NKs Indoor seizoen 2011/2012.
Naar aanleiding van het schrijven, uitgegaan naar de aangesloten verenigingen, met de vraag over de mogelijkheid tot organisatie van een NK hebben 4 verenigingen positief gereageerd,
t.w. SOV Breda, BC Oudenrijn, BC Almelo en de Enschedese B.V. Het bestuur en de leden waren zeer verheugd met deze reacties. Er wordt op korte termijn contact opgenomen met genoemde verenigingen, in samenspraak met de nieuwe werkgroep Indoor.

NK Fours en triples outdoor
Zeer kritisch was men over het doorgaan van deze NKs vanwege het feit, dat minder dan 16 teams hadden ingeschreven. De penningmeester kon mededelen, dat de organisatie van beide NKs kostendekkend was.

Nieuwe voorzitter, Jan Lenselink.
Jan Lenselink stelde zich aan de leden voor met een bijzonder aangename inauguratie rede
en als voorzitter verrichtte hij zijn eerste daad door afscheid te nemen van Leo Peters, Dion Forrer en Frans Roberts als de scheidende bestuursleden.

Het uitgebreide verslag van de vergadering wordt op korte termijn verzonden.


Bloemendaal, 29 mei 2011.
Het NIOBB bestuur.
Bowls agenda
Magazine
Bowlsplaats. van spelers voor spelers.
Nederlandse Kampioenschappen
Adverteerders
Links
Lotto heeft de meeste winnaars
World Bowls
European Bowls Union
Instituut Sportrecht
Bowls Dutch Open
Foto's