Bondsnieuws
Verenigingsnieuws
Regio en Commissie nieuws
Vergroot
100% 120% 150%
Bowls adressen
8e Europese Kampioenschap Team Bowls verplaatst van Nederland naar Portugal
De NIOBB ontving van de Stichting City-Bowls Haarlem het bericht, dat de EBU de organisatie van het 8e Europese Kampioenschap Team Bowls heeft verplaatst van Nederland naar Portugal.
De reden van deze verplaatsing heeft de Stichting verwoord in bijgaande brief, de inhoud spreekt voor zich.

Geacht bestuur,

In de voorbereidingen naar het 8e Europese Kampioenschap Team Bowls, dat gepland stond van 27 augustus t/m 3 september a.s. te Haarlem, werd duidelijk dat m.b.t. de begroting, m.n. voor de hotelkosten van de deelnemers, geen dekkende sponsoring kon worden gerealiseerd.
Het Stichtingsbestuur heeft hiertoe ruim tevoren contact opgenomen met het bestuur van de Europese Bowls Unie met het verzoek mee te denken hoe dit probleem op te lossen. Helaas werd dit de volgende dag afgedaan met een kort telefoongesprek, slechts met de mededeling dat het EK verplaatst wordt naar Portugal.
Het Stichtingsbestuur heeft hierop de EBU gevraagd deze beslissing schriftelijk en gedetailleerd te bevestigingen zoals gewijzigde datum en waar het toernooi zal worden verspeeld, opdat de Stichting de NIOBB en haar leden goed kon informeren. Tot op heden is deze reactie nog niet ontvangen.
De Stichting City-Bowls Haarlem vindt deze gang van zaken bijzonder jammer. Zij heeft er alles aan gedaan de organisatie van het EK in Nederland mogelijk te maken, helaas heeft hierbij het economische klimaat op dit moment ons parten gespeeld.

Naar aanleiding van bovenstaande kon het Stichtingsbestuur de NIOBB niet eerder informeren. Zij blijft trachten de beslissing van het bestuur van de EBU inzake het 8e EK op schrift te krijgen.

Met vriendelijke groet
City-Bowls Haar'lem
Corrie Windle, voorzitter.


Nawoord NIOBB: Ook de NIOBB heeft getracht contact te krijgen met het bestuur van de EBU, echter op onze mail hebben we tot nu toe geen bericht ontvangen. Vooralsnog is het spijtig, dat het Nederland niet is gelukt het E.K. te organiseren in het kader de bowlssport te promoten.

De NIOBB zal de co÷rdinatie met betrekking tot deelname aan dit EK zo snel mogelijk afronden.

Het NIOBB bestuur.
Bowls agenda
Magazine
Bowlsplaats. van spelers voor spelers.
Nederlandse Kampioenschappen
Adverteerders
Links
Lotto heeft de meeste winnaars
World Bowls
European Bowls Union
Instituut Sportrecht
Bowls Dutch Open
Foto's