Bondsnieuws
Verenigingsnieuws
Regio en Commissie nieuws
Vergroot
100% 120% 150%
Bowls adressen
Informatie NK triples indoor 2011
28 januari jongstleden is aanvullende informatie m.b.t. de indoor NK triples verzonden naar de deelnemers. Het betreft het toernooireglement en de gedragsregels met een aanvullende brief. Onderstaand de tekst van aan de delnemers gezonden brief. Gedragsregels en de reglementen vindt u in de rechterkolom onder "Documenten NIOBB".

Brief deelnemers:

Bloemendaal, 28 januari 2011.

Aan de deelnemers aan de NK triples 12-13 februari a.s. te Almelo

Namens de NIOBB heten wij u van harte welkom in Almelo en wensen u bij voorbaat veel genoegen en succesvolle wedstrijden toe.
In aansluiting op het toegezonden wedstrijdschema voor het nationale kampioenschap triples op 12-13 februari a.s. te Almelo doen wij u de noodzakelijke aanvullende informatie toekomen.

Voor de goede gang van zaken iets over de verantwoordelijkheid: dankzij de medewerking van de heer Erik Busscher directeur van het Sportcentrum Almelo kunnen wij gebruik maken van de accommodatie en de beschikbare catering capaciteiten.

Het sportpark is gelegen aan de Sluiskade NZ 126, 7603 XZ Almelo, tel. 0546 – 660461.

B.C. Almelo zorgt voor de inrichting en het benodigde materiaal, plaatsing en gebruik, onder leiding van de voorzitter de heer Leo Brama.
De wedstrijdleiding is in handen van Frans Roberts, bestuurslid NIOBB. De coördinatie en algehele leiding berust bij Leo Peters, wnd. Voorzitter.

Als aanvullende informatie is bijgesloten:
- het toernooireglement
- gedragsregels NIOBB.

Het schema wat u heeft ontvangen bepaalt het verloop van de wedstrijddagen. De deelnemers van de 1e sessie dienen 15 minuten voor aanvang van de wedstrijden op de green te zijn.
Aanvullende informatie, zoals spelregels, vindt u op de site van de NIOBB en aan de wedstrijdtafel te Almelo.

Wij wensen u nogmaals een succesvol toernooi en verblijf toe in Almelo.

Het NIOBB bestuur a.i.
Leo Peters
Bowls agenda
Magazine
Bowlsplaats. van spelers voor spelers.
Nederlandse Kampioenschappen
Adverteerders
Links
Lotto heeft de meeste winnaars
World Bowls
European Bowls Union
Instituut Sportrecht
Bowls Dutch Open
Foto's