Bondsnieuws
Verenigingsnieuws
Regio en Commissie nieuws
Vergroot
100% 120% 150%
Bowls adressen
Schrijven NIOBB aan besturen verenigingen
Geacht bestuur,

Onlangs ontving u een schrijven van de heer Reinders, als lid van de onderzoekscommissie NIOBB, waarin hij een korte uitleg geeft over een interim technische commissie.

De inhoud van deze mail is helaas in strijd met de tijdens de ALV van 29 mei j.l. genomen besluiten en hiermee wordt voorbijgegaan aan de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het demissionaire bondsbestuur en van de ALV.

Bij genoemde ALV is een onderzoekscommissie ingesteld met als opdracht het uitwerken van een voorstel om voor de NIOBB tot een bestuurlijk kader te komen dat voor de toekomst perspectief heeft.

Het spreekt voor zich, dat deze onderzoekscommissie al bijeen is geweest, waarbij o.a. het voorstel, verzonden door de heer Reinders is besproken. Dit voorstel vormt een onderdeel van het gehele
plan van aanpak, welke na bespreking met het NIOBB bestuur a.i., aan de ALV van 27 november a.s. zal worden gepresenteerd ter goedkeuring.

De actie van de heer Reinders was wat voorbarig, het bondsbestuur a.i. vraagt u dan ook de ontvangen stukken als niet gezonden te beschouwen.
Gezien deze ontwikkeling en het feit, dat hierdoor een moeilijk werkbare situatie is ontstaan in de commissie, heeft de heer Reinders besloten terug te treden als lid van de onderzoekscommissie.

Voorts heeft bij de bestuursvergadering NIOBB van zaterdag 21 augustus j.l. de heer Frans Roberts aan de heer Leo Peters verzocht de voorzittershamer van hem over te nemen. De heer Roberts blijft wel bestuurslid a.i., evenals de andere bestuursleden.

Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Met vriendelijke groet

Namens het NIOBB bestuur a.i.
Rita Schrijber, secretaris
Bowls agenda
Magazine
Bowlsplaats. van spelers voor spelers.
Nederlandse Kampioenschappen
Adverteerders
Links
Lotto heeft de meeste winnaars
World Bowls
European Bowls Union
Instituut Sportrecht
Bowls Dutch Open
Foto's