Bondsnieuws
Verenigingsnieuws
Regio en Commissie nieuws
Vergroot
100% 120% 150%
Bowls adressen
Organisatie EK bowls 2011
Geachte NIOBB leden,

Er schijnt enige onduidelijkheid te bestaan wat tijdens de ALV van 28 november j.l. is besloten met betrekking tot de organisatie van de EK bowls in 2011.

Tijdens deze ALV is uiteengezet waarom de NIOBB de organisatie van deze EK niet op zich kan nemen, waarmee de aanwezige verenigingen volledig instemden.

Naar aanleiding van dit besluit heeft de vereniging LBKB Ons Kinnehim, mevrouw Corrie Windle en Haarlem Bowls, de heer Ruud Kruyer, het verzoek bij de NIOBB neergelegd te mogen onderzoeken of voor deze verenigingen het mogelijk was deze EK te kunnen organiseren. Samen met de afd. SRO van de Gemeente Haarlem zien zij hiervoor mogelijkheden. Later heeft mevr. Windle de heer Cor van Raaphorst gevraagd voor een functie in het organisatiecomité van deze EK (hierna te noemen OC 2011).

Deze constructie is de EBU(Europese Bowls Unie) voorgelegd en haar is tevens medegedeeld, dat de NIOBB geen mogelijkheden heeft voor organisatie. Wanneer de EBU akkoord gaat met deze constructie staat de NIOBB daar geheel buiten, de EBU beslist daar
geheel zelfstandig over, ook heeft het OC 2011 dan geen toestemming van de ALV van de NIOBB nodig.

Telefonisch is de EBU reeds op de hoogte gesteld van deze ontwikkelingen. Binnenkort zal de organisatie m.b.t. het EK 2011 schriftelijk aan hen worden bevestigd.

Hopende u voldoende te hebben geinformeerd,
Met vriendelijke groet
Namens het bondsbestuur

Frans Roberts, wnd. voorzitter
Bowls agenda
Magazine
Bowlsplaats. van spelers voor spelers.
Nederlandse Kampioenschappen
Adverteerders
Links
Lotto heeft de meeste winnaars
World Bowls
European Bowls Union
Instituut Sportrecht
Bowls Dutch Open
Foto's