Bondsnieuws
Verenigingsnieuws
Regio en Commissie nieuws
Vergroot
100% 120% 150%
Bowls adressen
Sport terug bij af!
Negentig procent van de overheidsuitgaven aan sport worden door gemeenten gedaan. Gemeenten zijn een belangrijke partij in het vormgeven van de sport in Nederland. Om de invloed van de recessie op de uitgaven van gemeenten aan sport te meten heeft Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in december 2009 in samenwerking met het W.J.H. Mulier Instituut (MI) een vragenlijst uitgezet bij het ‘gemeentepanel’ van VSG voor de opzet en de eerste uitkomsten uit het onderzoek.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de uitgaven aan sport zich sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen positief hebben ontwikkeld. Bij een kwart van de gemeenten zijn de uitgaven sterk gegroeid (10% of meer) en bij circa tweederde een beetje gegroeid (1 tot 9%). Ook zien we dat het draagvlak voor sport sterk positief/positief is ontwikkeld (18%/70%). Sport ontwikkelt zich op lokaal niveau meer en meer tot een volwaardig beleidsterrein. Niet alleen vanwege haar prestaties op sportief vlak, maar juist vanwege haar positieve bijdrage aan maatschappelijke opgaven als het bevorderen van sociale cohesie, gezondheid, integratie en waarden en normen. De waarde van sport wordt daarmee meer en meer ontdekt en onderkend. Kortingen op het gemeentefonds maken dat gemeenten vanaf volgend jaar al drastisch moeten gaan bezuinigen.

Bij deze bezuinigingen wordt, ondanks het draagvlak, de sport niet ontzien. Van de ondervraagde gemeenten houdt 85 procent het voor waarschijnlijk dat er bezuinigd wordt op sport. Maar een troost is dat sport niet zwaarder wordt getroffen door bezuinigingen dan andere sectoren. Een klein lichtpuntje is zelfs dat 30 procent van de gemeenten verwacht minder op sport te bezuinigen dan op andere sectoren.

Toch is er ook een aantal gemeenten (6%) dat verwacht dat sport zwaarder wordt getroffen dan andere sectoren. De verwachting is dat de economische recessie voorlopig een streep zet door de sterke opmars van sport. Juist nu sport op het punt staat om goed door te pakken. Dat is jammer want investeren in sport is immers investeren in een gezonde en vitale samenleving en daarmee tegelijkertijd investeren in de toekomst. “Indien nu niet wordt geďnvesteerd, kost het de burgers veel meer geld op termijn,” aldus een van de gemeentepanelleden.

De gemeentelijke (sport)agenda voor de korte tot middellange termijn lijkt te worden: ambities bijstellen, investeringen uitstellen, korten op subsidies, afslanken sportstimuleringsprojecten en bezuinigingen op beheer en onderhoud.

Bezuinigingen
Op gemeentelijk niveau is de recessie vooral spelbreker bij de voortzetting van tijdelijke sportstimuleringsprogramma‟s. Slechts een derde van de gemeenten geeft in het onderzoek aan dat de tijdelijke sportstimuleringsprogramma‟s niet in gevaar zijn en het beoogde structurele vervolg krijgen. Bij de helft van de gemeenten is al bekend dat de tijdelijke sportstimuleringsprogramma’s door de recessie in afgeslankte vorm een vervolg krijgen (39%) of zelfs geen vervolg krijgen (11%). Volgens het panel zijn verder bezuinigingen te verwachten op terreinen als: nieuwbouwprojecten, combinatiefunctionarissen en subsidies aan sportverenigingen. Terreinen die de dans enigszins lijken te ontspringen, zijn: Betaald Voetbal Organisaties (BVO‟s) en schoolzwemmen. Opvallend, want schoolzwemmen is vaak het kind van de rekening bij bezuinigingen. En ook het overeind houden van Betaald Voetbal Organisaties met publiek geld, kunen steeds minder op maatschappelijk draagvlak rekenen.

Bron: Vereniging Sport en Gemeenten, W.J.H. Mulier Instituut
Bowls agenda
Magazine
Bowlsplaats. van spelers voor spelers.
Nederlandse Kampioenschappen
Adverteerders
Links
Lotto heeft de meeste winnaars
World Bowls
European Bowls Union
Instituut Sportrecht
Bowls Dutch Open
Foto's