Bondsnieuws
Verenigingsnieuws
Regio en Commissie nieuws
Vergroot
100% 120% 150%
Bowls adressen
Reglement en beleidsvisie topsport NIOBB
Na de voorjaars ALV is er een werkgroep geformeerd, die heeft onderzocht hoe de beleidsvisie topsport van de NIOBB in de toekomst gewaarborgd zou moeten zijn.

De werkgroep, bestaande uit de heren Jan Reinders (ABC), Harry Beertema (BCO ,secretaris TC) en Henk Veenstra ( BC Woods) ,heeft een beleidsvisie topsport met daarbij een topsportreglement samengesteld, welke
tijdens de ALV van 28 november j.l. door de leden van de NIOBB werden goedgekeurd.

De aanwezigen en het NIOBB bestuur toonden grote waardering voor de inzet van de werkgroep en hun betrokkenheid deze documenten samen te stellen.
Hiermee is het beleid Topsport gewaarborgd en zal als zodanig worden uitgevoerd.

U kunt de stukken inzien, downloaden of afdrukken via de onderstaande links. Tevens vindt u ze in de rechterkolom terug onder “Documenten NIOBB”, alwaar u ook het kledingreglement kunt vinden.

Beleidsvisie topsport

Reglement topsport

Het bondsbestuur
Bowls agenda
Magazine
Bowlsplaats. van spelers voor spelers.
Nederlandse Kampioenschappen
Adverteerders
Links
Lotto heeft de meeste winnaars
World Bowls
European Bowls Union
Instituut Sportrecht
Bowls Dutch Open
Foto's