Loopevenementen krijgen een dikke acht
Deelnemers waarderen de tien grote loopevenementen met 8,4. Sfeer en entourage zijn bepalend voor dat opmerkelijk hoge cijfer. De tweede loopgolf bracht in de afgelopen vijf jaar 750.000 mensen extra aan het hardlopen.

Dat zijn enkele conclusies uit het onderzoek naar de loopevenementen, dat prof. Dr. Maarten van Bottenburg van de Universiteit van Utrecht en drs. Paul Hover van het W.J.H. Mulier Instituut hebben verricht. Opdrachtgever was de Atletiekunie, in samenwerking met het Platform Loopevenementen, waarin organisatoren van de tien evenementen samenwerken. ‘Dat cijfer is een prestatie van formaat, je kunt dit "excelleren" noemen', aldus de onderzoekers. De opdrachtgevers toonden zich woensdag uiteraard zeer content met het onderzoek. De conclusies zijn gebaseerd op een enquête waaraan bijna 55.000 lopers hebben deelgenomen. Voor de Atletiekunie en haar verenigingen is het een stimulans dat dertig procent van de zogenoemde ‘ongebonden lopers' te kennen geeft best geïnteresseerd te zijn in enige vorm van lidmaatschap. Maar volgens Van Bottenburg moet dat wel een lichte binding zijn die niet teveel verplichtingen oplegt.

Lopers waarderen vooral de sfeer en de entourage rond de evenementen. Maar liefst tachtig procent geeft te kennen een jaar later weer van start te willen gaan en eenzelfde percentage wil het evenement aanbevelen onder familie en vrienden. Als er al klachten zijn, dan hebben die betrekking op gebrekkige hygiëne bij toiletten en douche-gelegenheden of een te grote drukte op het parcours.

Van de deelnemers aan loopevenementen zegt 95 procent dat ze zullen blijven hardlopen. Opmerkelijk is dat het loperslegioen in de afgelopen vijf jaar gegroeid is met 750.000 sporters. De groep is wel vrij eenzijdig van samenstelling: autochtone Nederlanders tussen 30 en 55 jaar, waarvan velen betaald werk hebben. Vanuit de organisatoren werd er op gewezen dat het onderzoek zich richtte op 16-plussers. Onder de jongere deelnemers zouden wel meer allochtonen zijn. Dertig procent van de deelnemers is vrouw. In de leeftijdsgroep onder de dertig is dit 44 procent. Weliswaar geeft bijna de helft van de deelnemers aan evenementen aan dat ze veelal alleen lopen. Velen van hen hebben toch op een of andere manier contact met andere lopers: buren met die ze af en toe trainen, vrienden met wie ze samen naar de evenementen gaan, supporters die hen na afloop opwachten. Bijna twintig procent van de anderen is lid van een informele loopgroep. Een kwart is lid van een atletiekvereniging. Naarmate mensen meer georganiseerd sporten, maken ze ook meer kilometers.Bron: Atletiekunie