Markers bij het NK Singles
Mededeling van de Technische Commissie NIOBB

Naar aanleiding van het schrijnende tekort aan markers bij het outdoor NK Singles 2009 is tijdens een overleg tussen het Bondsbestuur en de Technische Commissie NIOBB, besloten dat bij de voorrondes van het NK Singles de spelers verplicht zijn om op de dag dat zij hun wedstrijden spelen, tevens als marker te fungeren.

De opzet daarvan is als volgt.
Alle spelers op een dag dienen aanwezig te zijn voor aanvang van de eerste wedstrijd van die dag.
De spelers die niet behoeven te spelen tijdens de eerste speelronde, moeten die eerste speelronde als marker fungeren en wel gedurende één set. Degenen die tijdens de volgende speelronde “rood” zijn fungeren als marker gedurende de eerste set en de spelers die tijdens de volgende speelronde “blauw” zijn fungeren als marker gedurende de tweede set, op de baan waar zij hun eerste wedstrijd moeten spelen.
Bij de tweede speelronde fungeren de spelers die de eerste speelronde hebben gespeeld als marker, ook weer gedurende één set. Degenen die tijdens hun eerste speelronde “rood” waren fungeren als marker gedurende de eerste set en de spelers die tijdens hun eerste speelronde “blauw” waren fungeren als marker gedurende de tweede set, op de baan waar zij hun eerste wedstrijd gespeeld hebben.

Deze procedure wordt herhaald gedurende de derde/vierde speelronde en de vijfde/zesde speelronde op een dag.

Op de finaledag kan deze werkwijze helaas niet worden gevolgd en blijven wij afhankelijk van de vrijwillige aanmelding voor marker door spelers die die dag niet behoeven te spelen. Wij nodigen jullie met klem uit je daarvoor aan te melden bij de Technische Commissie NIOBB, zodat het NK Singles op dat punt zonder problemen kan verlopen.