Marian ter Haar: Sport geeft vrouwen kracht
Gebruik uw invloed om meisjes en vrouwen gelijke toegang te geven tot de middelen en mogelijkheden om samen te sporten en te spelen. Sport geeft vrouwen kracht. Deze oproep deed Marian ter Haar ten overstaan van de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Zij sprak de vergadering toe namens de Nederlandse vrouwen.
In haar statement ‘Bring the power of Sports to Women’ riep Marian ter Haar de lidstaten op de cyclus van onzekerheid in het leven van vrouwen te erkennen en de noodzaak om hen door sport meer participatie en integratie te brengen. Ook vroeg zij om erkenning van de trauma’s en de kwetsbaarheid voor geweld en conflict van vrouwen en de positieve bijdrage die sport kan leveren in het verwerken en terugdringen daarvan.
De positie van meisjes en jonge vrouwen is, aldus Marian ter Haar, een goede indicatie hoe het gesteld is met de ontwikkeling in de wereld. Als het gaat om kindersterfte en de strijd tegen HIV en AIDS bijvoorbeeld, hebben meisjes en vrouwen oneindig veel meer te lijden dan jongens en mannen. In conflictsituaties worden ze systematisch verkracht en wordt geweld tegen vrouwen als oorlogswapen gebruikt. Tegelijkertijd zijn vrouwen strategisch gezien de beste doelgroep om ons op te richten als we de Millennium Development Goals willen bereiken en armoede willen uitbannen. Armoede is vrouwelijk, aldus Marian ter Haar. Het is hoog tijd om de rechten van vrouwen en meisjes te respecteren, hen de innerlijke kracht te geven en de mogelijkheid om leiderschapsposities over te nemen om de wereldproblemen op te lossen. Sport is een praktische manier om dat proces te ondersteunen en mogelijk te maken.
Door sport ontwikkelen vrouwen mentale en fysieke kracht, ze winnen aan zelfvertrouwen en leiderschap en krijgen plezier in hun leven. Sport geeft die kracht omdat het je gevoel van eigenwaarde bevordert wanneer je met elkaar werkt aan een gezamenlijk doel. Sport geeft plezier, de mogelijkheid om te vergeten en je - al is het maar voor even – helemaal vrij te voelen. Sport biedt een gevoel van identiteit en nieuwe kansen waardoor vrouwen en meisjes meer betrokken raken in het school- en gemeenschapsleven. Sport is bovendien een slim instrument, met lage kosten en een hoge opbrengst, snel te implementeren en makkelijk beschikbaar te maken in de verschillende lokale situaties, zelfs op de meest wanhopige plekken van de wereld.
Marian ter Haar die in het dagelijks leven kwaliteitsmanager is bij het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) heeft het afgelopen jaar in haar rol als Vrouwenvertegenwoordiger veel vrouwen en vrouwenorganisaties ontmoet en met hen gesproken over het thema sport en bewegen en de ‘empowerment’ van vrouwen. Haar statement is tot stand gekomen mede op basis van de inbreng van al die vrouwen.Bron: Sportfacilities & Media BV