Mogelijk fusie van NISB en VSG
Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en Vereniging Sport en Gemeenten willen fuseren. De twee partijen zijn ervan overtuigd dat daardoor een sterke en krachtige organisatie ontstaat met alle expertise op het terrein van sport en bewegen voor overheden en andere partners. Het doel is om in 2010 te fuseren en de 120 medewerkers van de twee organisaties op één nieuwe locatie in regio Ede te huisvesten.
NISB (gevestigd in Bennekom) en VSG (Oosterbeek/Den Haag) hebben geconstateerd dat ze steeds meer overlap zien in hun wederzijdse activiteiten. In het licht van het Olympisch Plan 2028 hebben de raad van toezicht van NISB en het bestuur van VSG besloten dat de tijd rijp is om de krachten te bundelen en in gezamenlijkheid bij te dragen aan de Olympische ambities van Nederland.
NISB en VSG kunnen door een fusie hun kennis, beleid en dienstverlening samenbrengen en efficiënter werken. NISB kan dan gebruik maken van de directe toegang van VSG tot gemeenten om te zorgen dat projecten om het bewegen te stimuleren, nog beter passen bij wat er lokaal nodig is. VSG kan meewerken aan de ontwikkeling van deze projecten en meer inhoudelijk maatwerk bieden voor de gemeenten. Daarnaast verwachten de twee organisaties efficiënter te kunnen werken. Het voornemen tot een fusie is 24 september goedgekeurd door de Raad van Toezicht van NISB en door het bestuur van VSG. In de komende maanden zullen de organisaties verder onderzoek doen om de fusie voor te bereiden. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de leden van VSG; zij zullen onder andere betrokken worden via ledenraadpleging. In 2007 ketste een eerdere poging tot fusie af. Beide organisaties waren op dat moment vooral bezig met de eigen ontwikkeling en groei: de tijd bleek niet rijp, ondanks de toen al onderzochte voordelen voor samenwerking.
Zowel directeur Clémence Ross (zie foto) van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen als directeur Paul Coppes van Vereniging Sport en Gemeenten hebben vertrouwen in de meerwaarde van een fusie. “Het Olympische vuur moet ook gaan branden in de wijken: iedereen is goud waard”, aldus de beide directeuren. “Dat betekent dat we nu samen moeten optrekken om Nederlandse gemeenten en andere partners te ondersteunen in hun streven naar een sportieve, actieve en gezonde samenleving.”Bron: Sportfacilities & Media BV