Cursussen NIOBB
Aan alle verenigingen aangesloten bij de NIOBB


Bloemendaal, 17 september 2009

Geachte bestuur,

Betreft: organisatie trainingen.

Het NIOBB bestuur kan u mededelen, dat binnenkort wordt gestart met de volgende trainingen.

a. Marker.
Deze cursus behandelt alle kennis, die een marker dient te weten om goed te functioneren.
De volgende punten staan op het programma:
1. Spelregelkennis van die regels waar een marker mee te maken krijgt. Hierbij wordt de nieuwste versie van de spelregels gehanteerd.
2. Het setsysteem.
3. De praktijk, t.w. waar staat de marker, welke metingen verricht hij, waar moet hij op letten, welke aanwijzingen geeft hij.
4. Het bijhouden van de scorekaart.
Als praktijkstage zullen de markers fungeren bij het NK singles te Baarn in november a.s.
Deze cursus wordt gehouden op zondag 1 november a.s. te Almere, kosten € 10.--.
De uiterste inschrijfdatum voor deze cursus is gesteld op 10 oktober a.s., aanmelden bij de heer Ton Harte , e-mailadres: t.harte@planet.nl
Bij voldoende belangstelling kan een 2e cursus elders in het land worden gegeven.

b. Umpire
De volgende stap in het opleidingstraject is de opleiding van umpire. Deze opleiding zal in het 1e kwartaal van 2010 van start gaan. De opleiding duurt 2 dagen, de kosten bedragen € 40.--voor de te verstrekken materialen.
De volgende punten staan op het programma:
1. Theorie. Dit betreft het spelregelboekje. De kandidaten ontvangen vooraf de gehele tekst.
2. De theorie van het meten.
3. Praktijkles voor het meten.
4. Theorie-examen van de stof uit het spelregelboekje.
5. Praktijkexamen met meetsituaties.
6. Proces verbaal en andere rapportages.

c. Spelregels.
Omdat veel spelers deze onvoldoende kennen, is het mogelijk een cursus spelregels te organiseren bij uw vereniging. U zorgt voor de zaal, de NIOBB geeft verder inhoud aan deze training. De duur hiervan bedraagt ongeveer 3 uur. Ook hierbij zullen we uitgaan van de nieuwste spelregels. De tekst zal op Internet worden gezet, zodat u deze kunt downloaden.
U kunt zich voor deze cursus aanmelden bij de opleidingscoördinator, dhr. Harte, e-mailadres: t.harte@planet.nl, waarna een afspraak met u zal worden gemaakt.

Het bestuur hoopt op voldoende aanmeldingen voor bovenstaande cursussen.

Met vriendelijke groet
Namens het NIOBB bestuur

T. Harte, opleidingscoördinator