Damesteam gekwalificeerd voor de WK
Tijdens een kort telefoongesprek met Corrie Windle en 4 juichende dames op de achtergrond is meegedeeld dat het dames team zich heeft gekwalificeerd voor de WK. Dit team heeft bewezen dat een goed functionerend team de capaciteiten heeft om hoog te eindigen.
Betty, Corrie, Margreet, Rita en Saskia (in alfabetische volgorde) van harte gefeliciteerd met dit resultaat. We hopen spoedig te vernemen wat de totale overzichten zijn van de dames en heren.

Cor v Raaphorst.
Voorzitter NIOBB.