Algemene Ledenvergadering.
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de NIOBB zal plaatsvinden op woensdag 3 juni a.s. in Centrum Amershof te Amersfoort, aanvang 19.30 uur.