Corrie Windle trekt zich terug als bestuurslid.
Tijdens de Bijzondere ALV van donderdag 15 januari heeft de voorzitter van de NIOBB de mededeling gedaan dat Corrie Windle - Braam haar functie als bestuurslid heeft neergelegd. Om persoonlijke redenen en in goed overleg met het bestuur heeft Corrie aangegeven de functie van voorzitter TC te blijven vervullen en de bestuursvergaderingen bij te wonen op het moment dat het bestuur hierom vraagt.
Aangezien de UC, met als voorzitter de Hr. Jos Soffers, op dezelfde wijze is vertegenwoordigd heeft het bestuur besloten dit verzoek in te willigen en zal het, voorlopig, in de vorm van een vijftal verder gaan.

C.J.H. v Raaphorst.
Voorzitter.