Statuten geaccepteerd door ALV
Donderdag 15 januari jl is, tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering, een laatste ronde gehouden met de 19 aanwezige leden over de statuten. Ook bij deze vergadering heeft Dhr. Mr. F. Kollen op rustige en duidelijke wijze antwoord gegeven op de laatste vragen die omtrent de nieuwe statuten gesteld waren.

Tijdens de stemming, waarbij 17 stemgerechtigde leden, 2 leden zonder stemrecht en 2 leden per volmacht, aanwezig waren, hebben de stemgerechtigde leden unaniem de statuten aangenomen.

Na de vergadering heeft de Hr. Mr. F. Kollen aangegeven dat er sprake was van een groep "meedenkende en geinteresseerde belanghebbende" die in korte tijd de statuten hebben doorgelezen, aangepast en geaccepteerd. Waarvoor dank aan alle leden.

Zodra de laatste opmerkingen zijn verwerkt de statuten zijn ingeschreven zullen deze op de website worden geplaatst.

In de komende weken zal de Hr. Mr. F. Kollen een algemeen statuut voorstellen aan die verenigingen die een nieuw statuut nodig hebben.

Op het moment dat deze klaar zijn zal er, door middel van de website, extra aandacht gegeven worden aan het moment waarop wordt geadviseerd een nieuw statuut in te voeren bij uw vereniging.

C.J.H. van Raaphorst.
Voorzitter.