Inactieve leerlingen vinden motivatie om te sporten

Ruim zestig procent van inactieve leerlingen zijn in een testperiode van een nieuwe aanpak van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) meer gaan bewegen. ‘Alle leerlingen actief!’ helpt docenten en leerlingen door meer uit te gaan van de mogelijkheden en motivatie van leerlingen zelf. Op NOT 2009 – van 27 tot en met 31 januari in de Jaarbeurs Utrecht - zal NISB deze methode aan onderwijsland presenteren met een ‘motiverende’ aanbieding.


Kinderen en jongeren bewegen steeds minder. Een op de zeven kinderen is te dik. Het is wetenschappelijk bewezen: voldoende beweging is goed voor leerprestaties van kinderen. Maar het effect van een actieve leefstijl is veel breder. Kinderen leren bijvoorbeeld door sport wat respect betekent, hoe je moet omgaan met winnen en verliezen.  'Alle leerlingen actief!' is een door NISB ontwikkelde aanpak om inactieve leerlingen te motiveren meer te gaan sporten en bewegen. Speciaal daarvoor opgeleide docenten passen een specifieke gesprekstechniek toe en bereiken daarmee vaak een gedragsverandering bij die leerlingen. De prioriteit ligt bij jongeren die moeilijk tot bewegen zijn aan te zetten. De aanpak is toepasbaar in het primair en voortgezet onderwijs en het MBO.


Resultaten opvallend goed

Alle leerlingen actief! is in twee schooljaren van het primair en voortgezet onderwijs getest. Resultaat: ruim zestig procent van de inactieve leerlingen is meer gaan bewegen. Dat varieerde van regelmatig sporten bij een vereniging tot de fiets pakken in plaats van de bus om naar school te gaan. Ook vond bij veel jongeren een houdingsverandering plaats. Dit alles leidt tot minder kans op vroegtijdig schoolverlaten. In ‘Alle leerlingen actief!’ voeren docenten of interne begeleiders individuele gesprekken met leerlingen en hun ouders. Deze gesprekken worden gevoerd volgens de methode van het Motiverende gespreksvoering of motivational interviewing, een specifieke gesprekstechniek, die een speciale training vergt. De docent probeert de leerling niet te overtuigen, maar leeft zich in, roept een spanning op tussen het huidige gedrag en belangrijke doelen en waarden van de leerling zelf, en ondersteunt diens geloof in het eigen vermogen tot verandering. De docenten die de aanpak binnen school gaan dragen, worden getraind in de techniek van motiverende gespreksvoering. Er is een speciale dvd gemaakt met voorbeeldgesprekken waardoor de docenten een indruk krijgen van deze techniek in de praktijk. Deze is te bestellen via www.nisb.nl


 Bron: NISB