Aantal individuele sporters neemt toe

De populariteit van individuele sporten als fitness en hardlopen blijft groeien. Dat blijkt uit de Rapportage Sport 2003-2008, die staatssecretaris Jet Bussemaker van Sport maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het rapport werd opgemaakt na een uitgebreide studie door het Sociaal Cultureel Planbureau, het CBS, TNO en sportkoepel NOC*NSF.


Het aantal mensen dat sport in clubverband, nam ten opzichte van 2003 met 2 procent af, van 49 naar 47 procent. Het ledental bij de voetbalverenigingen blijft echter toenemen. De KNVB is met ruim 1,1 miljoen leden nog altijd de grootste sportbond. Ook het aantal leden van de golffederatie nam opnieuw toe; tot 291.000 leden. In het onderzoek werd becijferd dat in 2007 71 procent van de bevolking tenminste een keer heeft gesport. In 2003 was dat 69 procent.


Uit het onderzoek blijkt tevens dat het bezoeken van sportwedstrijden populair blijft. Het volgen van sport via radio en televisie lijkt wat af te kalven. Volgens de onderzoekers kan dat er op wijzen dat Nederlanders sportmoe worden. Het aanbod van nieuwe vormen van vrijtijdsbesteding als internetten en gamen, spelen daarbij echter ook een rol.


 Bron: Sportfacilities & Media BV