Nederland steeds sportiever

Nederlanders sporten meer en meer. In 2003 sportte 61% van de Nederlandse bevolking. Vier jaar later is dit aandeel gestegen naar 65%. Een grotere stijging dan verwacht. Dat meldt het Sociaal Cultureel Planbureau in Rapportage sport 2008. Zwemmen en fietsen zijn nog steeds de meest populaire sporten. Op drie en vier staan fitness en hardlopen. Investeren in een actieve levensstijl loont. Niet alleen lichamelijk en geestelijk, maar ook materieel. Voldoende beweging levert een besparing van (minimaal) € 677 miljoen aan medische kosten op.


Combinatiefuncties

In reactie op deze rapportage liet staatssecretaris Jet Bussemaker weten blij te zijn met deze uitkomsten. Wel benadrukte ze dat zij de komende jaren meer aandacht gaat geven aan de verbindingen tussen sport en onderwijs, waarbij bijvoorbeeld naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding gecombineerd worden met sport. "Mensen die al professioneel werkzaam zijn in het onderwijs kunnen via combinatiefuncties een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van de sportvereniging", aldus Bussemaker.


Sportclubs

Verder benadrukte Bussemaker dat sportverenigingen niet alleen belangrijk zijn voor de sport zelf, maar ook een maatschappelijke taak hebben. "Sport is een bindende factor in de samenleving. Sportclubs verdienen daarom een steuntje in de rug. Zeker omdat hun ledenaantal daalt."


In 2003 was 35% van de Nederlandse bevolking lid van een sportvereniging. In 2007 zakte dit naar 34%. De uitgaven van gemeenten, provincies en overheid aan sport stegen tussen 2003 en 2006 met 14% naar ruim € 1 miljard.


 Bron: Sociaal Cultureel Planbureau