Twee nieuwe verenigingen
Het is u ongetwijfeld bekend, we informeerden u reeds, dat met de wijzigingen, die het NOC*NSF aan de kleine sportbonden voorschrijft, de NIOBB in zwaar weer zit. Niettemin doet het bestuur er alles aan om ons zo goed mogelijk te profileren, zowel bij het NOC*NSF als landelijk.
We zijn dan ook zeer verheugd, dat wij u kunnen mededelen, dat twee verenigingen zich hebben aangemeld bij de NIOBB, te weten S.W.O. Goor
en IBC Maasdijk.

Wij heten de beide clubs met hun leden van harte welkom en hopen op een langdurige en prettige samenwerking.