Onderzoek naar werving sportvrijwilligers
Veel sportverenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers. NOC*NSF gaat samen met haar leden (sportbonden) onderzoeken wat de knelpunten zijn bij werving en behoud van sportvrijwilligers. Aanleiding voor dit onderzoek is een motie van kamerlid De Vries eind 2007. Hij verzocht in deze motie de regering om de problematiek van voldoende beschikbaarheid van vrijwilligers in de sport samen met sportbonden en sportverenigingen nader te onderzoeken. Ook verzocht hij om een plan van aanpak gericht op het behouden en versterken van de kracht van sportverenigingen. Het NOC*NSF zal nagaan welke beleidsinstrumenten op dit moment reeds worden ingezet om deze problematiek aan te pakken. Op basis daarvan zal een plan van aanpak worden opgesteld dat najaar 2008 gereed is.Bron: Sportfacilities & Media BV